Aktualności

 • Sukces naszego chóru

  Wielka radość. Chór Parafii Prawosławnej Św. Wlkm. Jerzego w Siemianówce pod dyrekcją ks. Walerego Piotrowskiego zajął III miejsce w kategorii chórów parafialnych wiejskich w ramach 40. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.

  Więcej...
 • Nasz chór na Hajnowskich Dniach Muzyki Cerkiewnej

  W dniu dzisiejszym, w Soborze Świętej Trójcy w Hajnówce, odbywa się I Dzień Przesłuchań Konkursowych w ramach 40 Jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.

  Jako pierwszy chór wystąpił nasz chór - Chór Parafii Prawosławnej Św. Jerzego Zwycięzcy w Siemianówce.

  Więcej...
 • Święto ścięcia głowy św. Jana Chrzciciela

  W dniu dzisiejszym, tj. 11 września, Cerkiew wspomina ścięcie głowy św. Jana Chrzciciela. Dla podkreślenia znaczenia tego wydarzenia i wyrażenie smutku z powodu śmierci proroka, ustanowiono wielkie święto i ścisły post. W naszej parafii praktykuje się w tym dniu nabożeństwo w kaplicy cmentarnej i święcenie grobów.

  Więcej...
 • Zaśnięcie Przenajświętszej Bogurodzicy

  Zaśnięcie Bogurodzicy, Zaśnięcie Matki Bożej, Zaśnięcie Marii Panny – ostatnie w roku liturgicznym prawosławne święto z dwunastu wielkich świąt Kościoła prawosławnego. To święto nieruchome obchodzone 28 sierpnia.

  Więcej...
 • Przemienienie Pańskie

  Przemienienie Pańskie należy do 12 głównych świąt prawosławnych. Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem (Мk 9, 2-4).

  Więcej...
 • Pantelejmon 2021

  W dniu 9 sierpnia Parafia Prawosławna w Siemianówce świętowała pamięć Św. Wielkomęczennika Pantelejmona, patrona Cerkwi cmentarnej.

  Więcej...
 • Wszystkich Świętych

  Dziś I Niedziela po Pięćdziesiątnicy, inaczej zwana w naszej Cerkwi Niedzielą Wszystkich Świętych. Święto ku czci wszystkich świętych jest uwieńczeniem wszystkich trzech wielkich świąt, poczynając od „Zmartwychwstania Chrystusa”, przez Jego „Wniebowstąpienie” i „Zesłanie Ducha Świętego”.

  Więcej...
 • Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów

  Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów to wydarzenie uważane za początek Kościoła, ustanowione jako święto w IV wieku, dlatego zalicza się je do Dwunastu Wielkich Świąt Cerkiewnych i celebruje przez trzy dni. Podczas obrzędów religijnych Pięćdziesiątnicy (używa się też takich określeń jak Siomucha i Trójca) używa się szat liturgicznych w kolorze zielonym, ponieważ w tradycji prawosławnej symbolizuje on Ducha Świętego.

  Więcej...
 • Święto Wniebowstąpienia Pańskiego

  Święto Wniebowstąpienia Pańskiego jest jednym z najstarszych świąt chrześcijańskich. W tym roku Prawosławni obchodzą je dziś, tj. 10 czerwca.

  Więcej...
 • 15-lecie święceń kapłańskich ks. Walerego Piotrowskiego

  W dniu Wniebowstąpienia Pańskiego 1 czerwca 2006 roku, J.E. Metropolita Sawa udzielił święceń kapłańskich ks. Waleremu Piotrowskiemu.

  W związku z powyższym, po zakończeniu dzisiejszej, niedzielnej Św. Liturgii, parafianie Parafii Prawosławnej w Siemianówce złożyli życzenia z okazji jubileuszu 15-lecia święceń kapłańskich ks. prot. Walerego Piotrowskiego.

  Więcej...
Script logo