Kontakt z administratorem

Poniższy formularz służy do kontaktu z administratorem strony w sprawach działania strony internetowej.

W sprawach cerkwi i parafii proszę kontaktować się z proboszczem.

Przyjmuję również do wiadomości, że przekazane moje dane nie będą gromadzone, przetwarzane, ani przekazywane innym podmiotom.

Script logo