Pielgrzymka do Poczajewa

W dniach 11-14 sierpnia 2019 r. odbyła się pielgrzymka do Poczajewskiej Ławry na Ukrainie, która wyruszyła z Cerkwi Świętego Jerzego z Siemianówki. Pielgrzymkę zorganizował proboszcz o. Walery Piotrowski wraz z matuszką Barbarą. W pielgrzymce uczestniczyło 47 pątników. Pielgrzymkę rozpoczęto molebniem dla podróżujących.

Pierwszym obiektem, w którym zatrzymaliśmy się po przekroczeniu granicy, był Monaster Świętego Mikołaja w Gródku. Jest to żeński klasztor prawosławny. Jego przełożoną jest ihumenia Michalina. Klasztor został najprawdopodobniej założony w XV wieku, jednak pierwsza pisemna wzmianka o jego funkcjonowaniu pochodzi z 1516 roku. Był to wówczas klasztor męski. W 1991 r. eparchia równieńska Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego otrzymała budynki dawnego sanatorium i cerkwi z przeznaczeniem na ponowną organizację monasteru. W 1993 roku monaster otworzył biskup równieński, doszło do poświęcenia domowej cerkwi św. Eliasza, zaś w obiektach klasztornych zamieszkało 13 riasofornych posłusznic, które stworzyły żeńską wspólnotę mniszą. Siostra zakonna oprowadziła nas po przepięknej cerkwi opowiadając nam historię Klasztoru. Poczęstowano nas przepysznym jedzeniem. Podaliśmy zapiski za zdrowie naszych bliskich i znajomych. Było cudownie.

Kolejnym miejscem była Ławra Poczajewska, gdzie dotarliśmy przed wieczorem, zostaliśmy zakwaterowani w hotelu i otrzymaliśmy przepyszne jedzenie. Następnego dnia modliliśmy się, zwiedzaliśmy i uczestniczyliśmy w zejściu Cudotwórczej Poczajewskiej Ikony Matki Bożej. Pokłoniliśmy się przy kamieniu z odbitą stopą Matki Bożej, relikwiom Hioba i Amfiłochija. Była możliwość wejścia do groty, w której się modlił święty Hiob. Dane nam było usłyszeć anielski śpiew mnichów, oglądać przepiękne cerkwie oraz poczuć spokój i mistykę tego miejsca. Odwiedziliśmy również Sobór Świętej Trójcy, Sobór Zaśnięcia Matki Bożej, Dzwonnicę i cerkwie skalne oraz Cerkiew Pochwały Matki Bożej. Byliśmy na cmentarzu mnichów, gdzie przewodnik opowiadał o historii i życiu świętych. Następnie udaliśmy się do skitu Ławry Poczajewskiej, gdzie zwiedziliśmy Cerkiew Świętego Ducha, okoliczne świątynie i modląc się wysłuchaliśmy historii owego miejsca .

W kolejnym dniu w drodze powrotnej odwiedziliśmy Onyszkowce, w których to znajduje się źródełko Świętej Anny. Lecznicze właściwości wody źródlanej z Onyszkowców znane są od XVI w. Na miejscu gdzie znaleziono ikonę Św. Anny wybudowano cerkiew i przy niej basen dla pielgrzymów. Woda w nim ma niebieskawy odcień i stałą temperaturę 4 stopni Celcjusza bez względu na porę roku. Pielgrzymi wierzą, że ma ona cudowne właściwości i pomaga w leczeniu wielu chorób. My również mieliśmy możliwość wejścia do tej cudownej wody. Zwiedziliśmy cerkiew, nabraliśmy świętej wody i pomodliliśmy się.

W drodze do domu wspominaliśmy cudowne miejsca, w których mogliśmy być, doświadczyć spokoju i modlitwy, zobaczyć cudne miejsca, które trudno opisać nie widząc ich.


Dziękujemy ojcu Waleremu oraz matuszce Barbarze za zorganizowanie tak cudownej pielgrzymki w miejsce modlitwy. Dziękujemy również naszemu kierowcy za cierpliwość i szczęśliwą podróż.

Tekst: Ala Maciejuk.

Foto:Pielgrzymi

Script logo