Podwyższenie Krzyża Pańskiego

W tradycji prawosławnej Krzyż zajmuje szczególne miejsce. Czczone jest narzędzie kaźni Chrystusa, które stało się zarazem narzędziem naszego zbawienia.
Przyjęliśmy zwyczaj czynienia znaku krzyża podczas nabożeństw i w modlitwie indywidualnej. Poświęcenie wody i wszystkie sakramenty sprawowane są z pomocą Krzyża.
Na pamiątkę odnalezieniu w IV wieku Świętego Krzyża, w dniu 14 września (27 września wg kalendarza Gregoriańskiego) obchodzone jest święto Podwyższenie Krzyża Pańskiego i należy ono do 12 głównych świąt prawosławnych.

Foto:Jerzy Szymaniuk

Script logo