Święto Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy

W dniu 1/14 września uroczyście obchodzimy święto Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy (Pokrow, Pokrowa). Jest to jesienne święto ustanowione na pamiątkę cudownego objawienia się Bogurodzicy świętemu Andrzejowi i jego uczniowi Epifaniuszowi w X. wieku w świątyni w Błachernach, w Konstantynopolu, gdzie przechowywana była szata Matki Bożej. Ujrzeli oni modlącą się nad narodem i pokrywającą swoim szalem zebranych w cerkwi wiernych Bogurodzicę. Objawienie to napełniło nadzieją znajdujące się wówczas w trudnej sytuacji Imperium Bizantyjskie. Grabione przez Saracenów, rozrywane od środka waśniami nie tylko świeckimi, potrzebowało pomocy i konsolidacji.

Uroczystości poprzedziły Wsienoszcznoje Bdienije, które odprawiono w dniu wczorajszym.

Dziś, w dzień święta, odprawiono akafist Pokrowu, a następnie sprawowana była Święta Liturgia w osobach: ks. Leonidas Jankowski z Lewkowa Starego, ks. Marek Drażba ze Starego Kornina, ks. Jerzy Klimiuk z Narewki.

Świętą Liturgię zakończyła uroczysta procesja wokół świątyni.

 

Foto:Jerzy Szymaniuk

Script logo