40-ty dzień po śmierci Ks. Mikołaja Szebelana

W sobotę 20.04.2019r. w Cerkwi p.w. Św. Jerzego w Siemianówce po śmierci ks. mitrata Mikołaja Szebelana odprawiona została Święta Liturgia pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Grzegorza Arcybiskupa Bielskiego, który w swoim słowie skierowanym do zebranych podkreślił znaczenie modlitwy za zmarłych w nawiązaniu do czytanej w tym dniu Ewangelii o Łazarzu. Arcybiskup wspomniał o zasługach byłego proboszcza, Jego wieloletniej pracy na parafii, oraz o tym, że ks. Mikołaj tak jak Łazarz przez całe swoje życie był przyjacielem Chrystusa i oddanym ojcem duchowym dla parafian.

Władyce w czasie nabożeństwa asystowali duchowni w osobach: ks. mitrat Michał Niegierewicz, dziekan Hajnowski; ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk, dziekan Bielski; ks. mitrat Aleksander Surel, proboszcz Parafii w Narewce, oraz księża protodiakoni Jarosław Makal z Supraśla i Adam Stepaniuk z Bielska Podlaskiego. Na panichidę przybył też ks. mitrat Sergiusz Korch z Białowieży i ks. prot. Marek Drużba ze Starego Kornina.

Po nabożeństwie na miejscowym cmentarzu ks. Walery Piotrowski, obecny proboszcz odprawił krótkie nabożeństwo w intencji ś.p. ks. Mikołaja.

Wiecznaja Pamiat’.

ks.prot. mgr Walery Piotrowski

Foto:Jerzy Szymaniuk

Script logo