Patroni

  • Św. Wlkm. Jerzy

    "JERZY ZWYCIĘZCA, wielki męczennik (Wielikomuczenik Gieorgij Pobiedonosiec), 23 kwietnia/6 maja (rocznica śmierci), 3/16 listopada, 10/23 listopada i 26 listopada/9 grudnia."

  • Św. Pantelejmon

    "PANTELEJMON (PANTALEON), wielki męczennik, uzdrowiciel (Wielikomuczenik i celitiel Pantieleimon), 27 lipca/9 sierpnia. Urodził się około 280 r. w Nikomedii w Azji Mniejsz."

Script logo