Z kroniki ojca Mikołaja

Kronika ojca Szebelana od powołania parafii do 50-lecia kapłaństwa.

 • Jubileuszowe wpisy w kronice

  50 rocznica kapłaństwa

  W dniu 4 listopada 2006 roku odbyły się uroczystości związane z 50. rocznicą kapłaństwa ks. mitrata Mikołaja Szebelana, proboszcza parafii w Siemianówce.

 • 20 rocznica cerkwi cmentarnej

  Dnia 9 sierpnia 2004 r. odbyły się uroczystości poświęcone 20. rocznicy poświęcenia cerkwi cmentarnej p.w. Św. Wielkomęczennika Pantelejmona.

 • Jubilat Ojciec Mikołaj Szebelan

  45 rocznica kapłaństwa

  W dniu 4 listopada 2001 roku odbyły się uroczystości związane z 45. rocznicą kapłaństwa ks. mitrata Mikołaja Szebelana, proboszcza parafii w Siemianówce.

 • Metropolita Sawa, Biskup Grzegorz i ks. Niegierewicz.

  Wizyta Metropolity Sawy

  Dnia 15 czerwca 2000 r. Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski oraz Jego Eminencja Najprzewielebniejszy Grzegorz, Biskup Bielski, odprawili Św. Liturgię w cerkwi p.w. Św. Wielkomęczennika Jerzego w Siemianówce, w związku z zorganizowaną tam drugą konferencją matuszek diecezji Warszawsko-Bielskiej.

 • Uroczystości milenijne

  Uroczystości jubileuszowe 2000 roku na szczeblu szkolnym rozpoczęto nabożeństwem w cerkwi p.w. Św. Wielkomęczennika Jerzego w Siemianówce, dnia 22 stycznia 2000 r., podczas którego wszystkich zebranych w świątyni pozdrowił ze świętem Bożego Narodzenia i Objawieniem Pańskim oraz z Nowym 2000 Rokiem, proboszcz parafii Ojciec Mikołaj Szebelan.

 • Uroczystości w dniu konferencji

  Jurie i konferencja dekanalna

  W dniu 13 maja 1999 r. w cerkwi p.w. Św. Wielkomęczennika Jerzego w Siemianówce odbyła się wiosenna konferencja dekanalna Dekanatu Hajnowskiego. Uczestniczyło w niej całe duchowieństwo i psalmiści z tego dekanatu wraz z Jego Ekscelencją Biskupem Hajnowskim Mironem.

 • Mitra dla o. Mikołaja

  Dekretem z dnia 3 kwietnia 1999 r., na podstawie Uchwały z dnia 30 marca 1999 r. Nr 289 Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, z okazji Święta Paschy, Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski oznaczył MITRĄ ks. prot. Mikołaja Szebelana.

 • Ojciec Mikołaj Szebelan w towarzystwie wychowawczyni klasy ósmej Lili Tarasiewicz (po prawej) i nauczycielki Ireny Olichwier (po lewej) oraz tegorocznych absolwentów.

  Rok 1998 w parafii

  Dnia 6 maja 1998 r. (23 kwietnia kalendarza juliańskiego) obchodzone było święto parafialne Św. Wielkomęczennika Jerzego.

 • Metropolita Warszawski i całej Polski Bazyli

  Sobory Biskupów

  Uchwałą Nr 280 z dnia 20 stycznia 1998 roku, Nadzwyczajny Sobór Biskupów Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce, w związku z chorobą Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Bazyjego, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, uniemożliwiającą wykonywanie obowiązków Metropolity, zgodnie z § 17 Statutu Wewnętrznego PAKP, powierzył obowiązki Biskupa Diecezji Warszawsko-Bielskiej Jego Eminencji Najprzewielebniejszemu Sawie, Arcybiskupowi Białostockiemu i Gdańskiemu.

 • Pożegnanie Starosty i jego Zastępcy

  Dnia 24 września 1994 roku zmarł Zastępca Starosty Julian Grygorowicz. Pochowany został na cmentarzu w Siemianówce. Dnia 24 grudnia 1994 roku zmarł długoletni Starosta Antoni Birycki. Pochowany został na cmentarzu w Siemianówce.

 • Jurie 1994 roku

  W dzień święta parafialnego 6 maja 1994 roku (23 kwietnia kalendarza juliańskiego) Św. Wielkomęczennika Jerzego, po odnowieniu polichromi, Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Bazyli, Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski, w asyście duchowieństwa odprawił Św. Liturgię.

 • Poświęcenie cerkwi cmentarnej

  9 września 1984 roku została poświęcona cerkiew cmentarna p.w. Św. Wielkomęczennika Pantelejmona. Poświęcenia dokonał Jego Ekscelencja Biskup Jeremiasz, Ordynariusz Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej.

 • Poświęcenie kamienia węgielnego pod cerkiew cmentarną

  13 czerwca 1983 roku, ówczesny Biskup Pomocniczy Metropolity, Jego Ekscelencja Biskup Jeremiasz, poświęcił kamień węgielny pod budowę cerkwi cmentarnej w Siemianówce.

 • Remont plebanii

  W 1982 roku wykonano kapitalny remont domu mieszkalnego. Wymieniono okna i pokrycie dachowe. Od tego czasu dom jest przykryty blachą ocynkowaną.

 • Wizyta Biskupa Sawy

  4 listopada 1981 roku Parafia Prawosławna w Siemianówce świętowała 25-lecie służby duszpasterskiej Ojca Mikołaja Szebelana. Świętą Liturgię odprawił Jego Ekscelencja Sawa, Biskup Białostocko-Gdański, w asyście kapłanów i dwóch diakonów.

 • Wizyta Biskupa Szymona

  Wizyta Biskupa Szymona

  Na drugi dzień Bożego Narodzenia, 8 stycznia 1981 r. (26 grudnia wg kalendarza juliańskiego), Jego Ekscelencja Biskup Szymon, w asyście duchowieństwa, odprawił Św. Liturgię w cerkwi p.w. Św. Wielkomęczennika Jerzego w Siemianówce.

 • Budowa ogrodzenia cerkiewnego

  Budowa ogrodzenia

  Po otrzymaniu pozwolenia na budowę ogrodzenia kamiennym murem, 28 kwietnia 1976 r. przystąpiono do jego budowy, a zakończono 13 sierpnia 1977 r. W latach 1979-1981 wykonano mur betonowy stanowiący ogrodzenie cmentarza parafialnego.

 • Pokrowa. 14.10.1972 r.

  Pokrowa w 1972 roku

  Dnia 14 października (1 października wg kalendarza juliańskiego) 1972 r. w Dzień Matki Bożej Opiekuńczej (pospolicie zwany "Pokrowa"), Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Bazyli, Metropolita Warszawski i całej Polski, dokonał poświęcenia cerkwi, po wykonanym kapitalnym remoncie.

 • Ikonostas

  Wykonanie ikonostasu

  1 października 1970 r. wykonano nowy ikonostas autorstwa Wiktora Gutkiewicza, a wykonawcą był Michał Wojtkiewicz. W czerwcu 1970 roku we wnętrzu cerkwi usunięto stary tynk i nałożono nowy. Wykonawcą był Michał Boczko z Gródka. W 1971 roku na nowym tynku wykonano polichromię. Wykonawcą był Józef Łotowski.

 • Dzwonnica w budowie. Projekt Michała Bałasza

  Doprowadzenie oświetlenia i budowa dzwonnicy

  W roku 1962 doprowadzono do cerkwi i domu parafialnego oświetlenie elektryczne. W roku 1967 do cerkwi dobudowano murowaną dzwonnicę.

 • Wygląd Cerkwi do 1957 roku

  Powołanie samodzielnej parafii

  Cerkiew prawosławna w Siemianówce wzniesiona w XVIII wieku (brak źródeł, które mogłyby podać dokładną datę) na rzucie zbliżonym do rombu z zaokrąglonymi i nieco wysuniętymi narożami, murowana, tynkowana, jednoprzestrzenna. Dach kryty blachą. Cerkiew prawosławna p.w. Św. Wielkomęczennika Jerzego przez ciekawy plan należy do cennych zabytków sakralnych nielicznie zachowanych na obszarze województwa białostockiego (ówczesnego).

Script logo