Aktualności

 • Święto Jordanu

  W dniu dzisiejszym Cerkiew obchodzi piąte już z dwunastu głównych świąt w roku liturgicznym - Święto Kreszczenija Hospodnia zwane Świętem Jordanu.

  Więcej...
 • Biskup Paweł w naszej Cerkwi

  Dzień 17 stycznia 2021 r. był dniem szczególnym w Parafii Prawosławnej w Siemianówce. Boskiej Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Hajnowski Paweł. Jego Ekscelencja w swoim kazaniu nawiązał do niedzielnej Ewangelii i zbliżającego się święta Chrztu Pańskiego.

  Więcej...
 • Kolęda z chórem parafialnym

  W dniu dzisiejszym, proboszcz naszej parafii wraz z Matuszką i chórem parafialnym zorganizowali kolędowanie.

  Więcej...
 • Uroczystości Bożego Narodzenia

  W dniu 06 stycznia 2021 r. o godzinie 22.00 rozpoczęło się świąteczne nabożeństwo Wielikoje Powieczerie i Jutrznia, a o północy została odprawiona Św. Liturgia.

  Więcej...
 • List Bożonarodzeniowy Świętego Soboru Biskupów

  Więcej...
 • Odszedł do Pana ks. mitrat Jerzy Mackiewicz

  Dziś w nocy, po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł ks. mitrat Jerzy Mackiewicz, rezydent parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku oraz jej były wieloletni proboszcz.

  Więcej...
 • Harmonogram nabożeństw na święto Bożego Narodzenia

  06 stycznia 2021 r.

  • 22.00 – świąteczne nabożeństwo Wielikoje Powieczerie i Jutrznia

  07 stycznia 2021 r.

  • 00.00 - Św. Liturgia
  • 1300 – nabożeństwo wieczorne (Wieczernia)

  08 stycznia 2022 r.

  • 09.00 – Św. Liturgia
  Więcej...
 • Święto Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy

  W dniu dzisiejszym uroczyście obchodziliśmy święto Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy (Pokrow, Pokrowa). Uroczystości poprzedziły Wsienoszcznoje Bdienije, które odprawiono w dniu wczorajszym. Dziś, w dzień święta, odprawiono akafist Pokrowu, a następnie sprawowana była Święta Liturgia, której przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Warsonofiusz, Biskup Siemiatycki. Świętą Liturgię zakończyła uroczysta procesja wokół świątyni. 

  Więcej...
 • Podwyższenie Krzyża Pańskiego

  W tradycji prawosławnej Krzyż zajmuje szczególne miejsce. Czczone jest narzędzie kaźni Chrystusa, które stało się zarazem narzędziem naszego zbawienia.
  Zgodnie z tradycją, w dniu wczorajszym, miał miejsce obrzęd uroczystego wniesienia krzyża na środek świątyni, który pozostaje tam przez tydzień do adoracji przez wiernych.

  Więcej...
 • Święto Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy

  W dniu dzisiejszym świętujemy uroczyście Narodzenie Przenajświętszej Bogurodzicy - dzień radości oraz nadziei wypełnienia proroctw Starego Testamentu. Świąteczne nabożeństwa rozpoczęło się w przeddzień - w niedzielę (20 września) o godz. 17.00 - Całonocnym Czuwaniem. W ludowej tradycji dzisiejsze święto nazywane jest Preczysta i kończy okres sprzątania pól po żniwach, a zaczyna czas orki i siewu. Jest to pierwsze święto z cyklu 12 Wielkich Świąt Cerkwi, gdyż kalendarz cerkiewny liczony jest od 1 września – jest to tzw. indiktion.

  Więcej...
Script logo