Aktualności

 • Relacja z naszego wyjazdu z darami

  Właśnie niedawno wróciliśmy z Hrubieszowa, gdzie zawieźliśmy uzbierane dary dla Braci i Sióstr z oblężonej wojną Ukrainy.

  Więcej...
 • Dary dla braci i sióstr Ukraińców

  W imieniu swoim i matuszki chcielibyśmy serdecznie podziękować za ofiarność i tak szybkie zorganizowanie zbiórki dla Braci i Sióstr z ogarniętej wojną Ukrainy.

  Więcej...
 • Święto Spotkania Pańskiego

  W Cerkwi prawosławnej we wtorek (15.02) obchodzimy święto Spotkania Pańskiego. Jest ono zaliczane do grona 12 wielkich świąt cerkiewnych. W tym dniu Cerkiew wspomina jedno z wydarzeń ziemskiego życia Jezusa Chrystusa. Żydzi mieli zwyczaj, zgodnie z którym, w 40 dzień po narodzeniu rodzice przynosili swego pierworodnego syna do świątyni, aby poświęcić go Bogu.

  Więcej...
 • Święto Jordanu

  W dniu dzisiejszym Cerkiew obchodzi piąte już z dwunastu głównych świąt w roku liturgicznym - Święto Kreszczenija Hospodnia zwane Świętem Jordanu lub też Świętem Teofanii, czyli Objawienia. Znakiem charakterystycznym dla Kreszczenija Hospodnia jest wielkie poświęcenie wody.

  Więcej...
 • Święcenie wody

  W dniu dzisiejszym, a więc w wigilię święta Chrztu Pańskiego, odbyło się tzw. wielkie święcenie wody.

  Podano także kolejność wizyt po kolędzie.

  Więcej...
 • Drugi dzień Bożego Narodzenia

  Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia poświęcony jest Przenajświętszej Bogurodzicy i nosi nazwę „synaksa”, co oznacza zgromadzenie ku jej czci. W Cerkwi jest odprawiana liturgia św. Jana Złotoustego.

  Więcej...
 • Tradycja kolędowania

  W dniu dzisiejszym mieszkańcy Siemianówki mogli doświadczyć namiastki dawnej tradycji - kolędowania przez grypy kolędnicze. Dawniej kolędowało kilkanaście grup, a dziś zaledwie dwie i obie związane z naszą Cerkwią - chór parafialny i prysłużnicy.

  Więcej...
 • Wigilia i Boże Narodzenie

  W dniu 06 stycznia 2022 r. o godzinie 22.00 rozpoczęło się świąteczne nabożeństwo Wielikoje Powieczerie i Jutrznia, a o północy została odprawiona uroczysta Boska Liturgia, którą transmitowaliśmy na naszym profilu na Facebook.

  Więcej...
 • List Bożonarodzeniowy Świętego Soboru Biskupów

  List Bożonarodzeniowy Świętego Soboru Biskupów Świętego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego do Wielebnego Duchowieństwa, Mnichów i Mniszek Wiernych, Dzieci i Młodzieży.

  Więcej...
 • Wprowadzenie Przenajświętszej Bogurodzicy do Świątyni

  Cerkiew uroczyście świętuje Wprowadzenie Przenajświętszej Bogurodzicy do Świątyni, w dniu 4 grudnia (21 listopada wg kalendarza Juliańskiego) i jest zaliczane do dwunastu wielkich świąt i mimo trwania postu Filipowego (przed Bożym Narodzeniem), Cerkiew zezwala na spożycie ryby.

  Więcej...
Script logo