Aktualności

 • Druga rocznica śmierci ks. Mikołaja Szebelana

  W dniu 14 marca przypada druga rocznica śmierci ks. Mikołaja Szebelana.

  W związku z tym została dziś odprawiona panichida na okazję modlitwy za zmarłego naszego pierwszego proboszcza.

  Więcej...
 • Święto Spotkania Pańskiego

  W Cerkwi prawosławnej w poniedziałek (15.02) obchodzimy święto Spotkania Pańskiego. Jest ono zaliczane do grona 12 wielkich świąt cerkiewnych. W tym dniu Cerkiew wspomina jedno z wydarzeń ziemskiego życia Jezusa Chrystusa. Żydzi mieli zwyczaj, zgodnie z którym w 40 dzień po narodzeniu rodzice przynosili swego pierworodnego syna do świątyni, aby poświęcić go Bogu.

  Więcej...
 • Święto Jordanu

  W dniu dzisiejszym Cerkiew obchodzi piąte już z dwunastu głównych świąt w roku liturgicznym - Święto Kreszczenija Hospodnia zwane Świętem Jordanu.

  Więcej...
 • Biskup Paweł w naszej Cerkwi

  Dzień 17 stycznia 2021 r. był dniem szczególnym w Parafii Prawosławnej w Siemianówce. Boskiej Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Hajnowski Paweł. Jego Ekscelencja w swoim kazaniu nawiązał do niedzielnej Ewangelii i zbliżającego się święta Chrztu Pańskiego.

  Więcej...
 • Kolęda z chórem parafialnym

  W dniu dzisiejszym, proboszcz naszej parafii wraz z Matuszką i chórem parafialnym zorganizowali kolędowanie.

  Więcej...
 • Uroczystości Bożego Narodzenia

  W dniu 06 stycznia 2021 r. o godzinie 22.00 rozpoczęło się świąteczne nabożeństwo Wielikoje Powieczerie i Jutrznia, a o północy została odprawiona Św. Liturgia.

  Więcej...
 • Odszedł do Pana ks. mitrat Jerzy Mackiewicz

  Dziś w nocy, po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł ks. mitrat Jerzy Mackiewicz, rezydent parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku oraz jej były wieloletni proboszcz.

  Więcej...
 • List Bożonarodzeniowy Świętego Soboru Biskupów

  Więcej...
 • Harmonogram nabożeństw na święto Bożego Narodzenia

  06 stycznia 2021 r.

  • 22.00 – świąteczne nabożeństwo Wielikoje Powieczerie i Jutrznia

  07 stycznia 2021 r.

  • 00.00 - Św. Liturgia
  • 1300 – nabożeństwo wieczorne (Wieczernia)

  08 stycznia 2022 r.

  • 09.00 – Św. Liturgia
  Więcej...
 • Święto Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy

  W dniu dzisiejszym uroczyście obchodziliśmy święto Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy (Pokrow, Pokrowa). Uroczystości poprzedziły Wsienoszcznoje Bdienije, które odprawiono w dniu wczorajszym. Dziś, w dzień święta, odprawiono akafist Pokrowu, a następnie sprawowana była Święta Liturgia, której przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Warsonofiusz, Biskup Siemiatycki. Świętą Liturgię zakończyła uroczysta procesja wokół świątyni. 

  Więcej...
Script logo