Aktualności

 • Podwyższenie Krzyża Pańskiego

  W tradycji prawosławnej Krzyż zajmuje szczególne miejsce. Czczone jest narzędzie kaźni Chrystusa, które stało się zarazem narzędziem naszego zbawienia.
  Zgodnie z tradycją, w dniu wczorajszym, miał miejsce obrzęd uroczystego wniesienia krzyża na środek świątyni, który pozostaje tam przez tydzień do adoracji przez wiernych.

  Więcej...
 • Święto Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy

  W dniu dzisiejszym świętujemy uroczyście Narodzenie Przenajświętszej Bogurodzicy - dzień radości oraz nadziei wypełnienia proroctw Starego Testamentu. Świąteczne nabożeństwa rozpoczęło się w przeddzień - w niedzielę (20 września) o godz. 17.00 - Całonocnym Czuwaniem. W ludowej tradycji dzisiejsze święto nazywane jest Preczysta i kończy okres sprzątania pól po żniwach, a zaczyna czas orki i siewu. Jest to pierwsze święto z cyklu 12 Wielkich Świąt Cerkwi, gdyż kalendarz cerkiewny liczony jest od 1 września – jest to tzw. indiktion.

  Więcej...
 • Pielgrzymka autokarowa do Skitu w Odrynkch

  Parafia Prawosławna w Siemianówce zorganizowała w dniu 15 września br. autokarową pielgrzymkę do Skitu Świętych Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich w Odrynkach, na obchody święta Patronów Skitu świętych Antoniego i Teodozjusza.

  Więcej...
 • Święto ścięcia głowy św. Jana Chrzciciela

  W dniu dzisiejszym, tj. 11 września, Cerkiew wspomina ścięcie głowy św. Jana Chrzciciela.

  Więcej...
 • Święto zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy

  Zaśnięcie Bogarodzicy jest ostatnim w roku liturgicznym świętem cerkiewnym z liczby dwunastu. To święto nieruchome obchodzone 28/15 sierpnia.

  Więcej...
 • Święto Przemienienia Pańskiego

  Święto Przemienienia Pańskiego zgromadziło w tym roku w naszej cerkwi wielu parafian i ich gości, którzy nie mogli uczestniczyć w uroczystościach na Grabarce.

  Więcej...
 • Pantelejmon 2020

  W dniu 9 sierpnia Parafia Prawosławna w Siemianówce świętowała pamięć Św. Wielikomuczennika Panteleimona, patrona Cerkwi cmentarnej.

  Więcej...
 • Pierwsza niedziela po Pięćdziesiątnicy - Wszystkich Świętych

  Ta niedziela zwie się w naszej Cerkwi Niedzielą Wszystkich Świętych. Święto ku czci wszystkich świętych jest uwieńczeniem wszystkich trzech wielkich świąt, poczynając od „Zmartwychwstania Chrystusa”, przez Jego „Wniebowstąpienie” i „Zesłanie Ducha Świętego”.

  Więcej...
 • Pięćdziesiątnica

  Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów to wydarzenie uważane za początek Kościoła. W Cerkwi upamiętnia się je trzema dniami świątecznymi, a podczas głównego nabożeństwa wierni oraz duchowni po raz pierwszy od Wielkanocy klękają i oddają pokłony Bogu. Tak też się odbywało w naszej cerkwi - w pierwszy z trzech dni świątecznych (używa się też takich określeń jak Siomucha i Trójca).

  Więcej...
 • Święto patrona cerkwi

  W dniu 06.05.2020 r. parafia Prawosławna w Siemianówce obchodziła dzień Patrona swojej Cerkwi Św. Jerzego Zwycięzcy (Pobiedonosca).

  Więcej...
Script logo