Aktualności

 • Wigilia i Boże Narodzenie

  W dniu 06 stycznia 2022 r. o godzinie 22.00 rozpoczęło się świąteczne nabożeństwo Wielikoje Powieczerie i Jutrznia, a o północy została odprawiona uroczysta Boska Liturgia, którą transmitowaliśmy na naszym profilu na Facebook.

  Więcej...
 • List Bożonarodzeniowy Świętego Soboru Biskupów

  List Bożonarodzeniowy Świętego Soboru Biskupów Świętego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego do Wielebnego Duchowieństwa, Mnichów i Mniszek Wiernych, Dzieci i Młodzieży.

  Więcej...
 • Wprowadzenie Przenajświętszej Bogurodzicy do Świątyni

  Cerkiew uroczyście świętuje Wprowadzenie Przenajświętszej Bogurodzicy do Świątyni, w dniu 4 grudnia (21 listopada wg kalendarza Juliańskiego) i jest zaliczane do dwunastu wielkich świąt i mimo trwania postu Filipowego (przed Bożym Narodzeniem), Cerkiew zezwala na spożycie ryby.

  Więcej...
 • Wybory uzupełniające do komisji rewizyjnej

  W dniu dzisiejszym odbyły się wybory uzupełniające do składu komisji rewizyjnej. Zebraniu przewodniczył dziekan hajnowski ks. mitrat Michał Niegierewicz. 

  Więcej...
 • Święto Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy (Pokrow)

  W dniu dzisiejszym uroczyście obchodziliśmy święto Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy (Pokrow, Pokrowa). Jest to jesienne święto ustanowione na pamiątkę cudownego objawienia się Bogurodzicy świętemu Andrzejowi i jego uczniowi Epifaniuszowi w X. wieku w świątyni w Błachernach, w Konstantynopolu, gdzie przechowywana była szata Matki Bożej.

  Więcej...
 • Narodzenie Przenajświętszej Bogurodzicy

  W dniu dzisiejszym świętujemy uroczyście Narodzenie Przenajświętszej Bogurodzicy - w ludowej tradycji dzisiejsze święto nazywane jest Preczysta i kończy okres sprzątania pól po żniwach, a zaczyna czas orki i siewu.

  Więcej...
 • Sukces naszego chóru

  Wielka radość. Chór Parafii Prawosławnej Św. Wlkm. Jerzego w Siemianówce pod dyrekcją ks. Walerego Piotrowskiego zajął III miejsce w kategorii chórów parafialnych wiejskich w ramach 40. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.

  Więcej...
 • Nasz chór na Hajnowskich Dniach Muzyki Cerkiewnej

  W dniu dzisiejszym, w Soborze Świętej Trójcy w Hajnówce, odbywa się I Dzień Przesłuchań Konkursowych w ramach 40 Jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.

  Jako pierwszy chór wystąpił nasz chór - Chór Parafii Prawosławnej Św. Jerzego Zwycięzcy w Siemianówce.

  Więcej...
 • Święto ścięcia głowy św. Jana Chrzciciela

  W dniu dzisiejszym, tj. 11 września, Cerkiew wspomina ścięcie głowy św. Jana Chrzciciela. Dla podkreślenia znaczenia tego wydarzenia i wyrażenie smutku z powodu śmierci proroka, ustanowiono wielkie święto i ścisły post. W naszej parafii praktykuje się w tym dniu nabożeństwo w kaplicy cmentarnej i święcenie grobów.

  Więcej...
 • Zaśnięcie Przenajświętszej Bogurodzicy

  Zaśnięcie Bogurodzicy, Zaśnięcie Matki Bożej, Zaśnięcie Marii Panny – ostatnie w roku liturgicznym prawosławne święto z dwunastu wielkich świąt Kościoła prawosławnego. To święto nieruchome obchodzone 28 sierpnia.

  Więcej...
Script logo