Biskup Paweł w naszej Cerkwi

Dzień 17 stycznia 2021 r. był dniem szczególnym w Parafii Prawosławnej w Siemianówce. Boskiej Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Hajnowski Paweł. Jego Ekscelencja w swoim kazaniu nawiązał do niedzielnej Ewangelii i zbliżającego się święta Chrztu Pańskiego.

Przed nabożeństwem czcigodnego Biskupa przywitał starosta cerkwi P. Eugeniusz Szymaniuk, a następnie proboszcz parafii ks. Waldemar Piotrowski.

Szczególne podziękowania Jego Ekscelencja Biskup Paweł wystosował też do chórzystów pod dyrygenturą matuszki Barbary za przepiękny śpiew.

Społeczność parafii prawosławnej w Siemianówce składa serdeczne podziękowania Waszej Ekscelencji za Wasze przybycie i modlitwę.

Na mnogaja Wam i błahaja lieta.

Script logo