Nasz chór zdobył II miejsce

Dziś po południu międzynarodowe jury ogłosiło laureatów 42. Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.

W związku z agresją rosyjską na Ukrainę i związaną z tym sytuacją międzynarodową w tegorocznym festiwalu nie wzięli udziału wykonawcy z Rosji, Białorusi i Ukrainy, czyli z krajów tradycyjnie kojarzonych z prawosławiem. Wszystkie przesłuchania odbywały się w hajnowskim soborze św. Trójcy.

Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej odbywają pod patronatem Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Cechą charakterystyczną tego festiwalu jest liczny udział chórów parafialnych, na co dzień wykonujących muzykę cerkiewną podczas uroczystości religijnych.

W tym roku jurorzy oceniali chóry w pięciu kategoriach: chórów parafialnych wiejskich, parafialnych miejskich, chórów dziecięco-młodzieżowych, chórów innych oraz akademickich. Nie przyznano Grand Prix.

W grupie chórów parafialnych wiejskich pierwszego miejsca nie przyznano, a drugie zdobył chór parafii prawosławnej pod wezwaniem św. Wielkomęczennika Jerzego Zwycięzcy z Siemianówki.

Serdeczne gratulacje!

Script logo