Pantelejmon 2016

9 sierpnia w parafii św. Jerzego w Siemianówce odbyły się uroczystości ku czci św. Wielkomęczennika i Uzdrowiciela Pantelejmona - patrona cerkwi cmentarnej.

     Obchody święta rozpoczęły się w sobotni wieczór - 8 sierpnia, sprawowanym przez proboszcza, ks. mitrata Mikołaja Szebelana nabożeństwem całonocnego czuwania (cs. всенощное бдение). Następnego dnia rano, przed ikoną z cząsteczką relikwii świętego, odsłużony został akatyst z małym poświęceniem wody.

     Świętą Liturgię w dniu święta celebrował dziekan okręgu hajnowskiego ks. mitrat Michał Niegierewicz, w asyście siedmiu duchownych. Po przeczytaniu fragmentów Św. Ewangelii kazanie wygłosił ks. Michał Markiewicz z Hajnówki. W słowach skierowanych do wiernych przybliżył on żywot św. Pantelejmona w odniesieniu do współczesnego człowieka, któremu Bóg dla jego zbawienia posyła nie tylko radosne momenty, ale również cierpienia i troski. Prawdziwy chrześcijanin nie powinien narzekać na swoje życie, na wolę Bożą, a wszelkie trudności przezwyciężać modlitwą, postem i miłością do drugiego człowieka.

     Tradycyjnie, podczas okrążającej cerkiew procesji (cs. крестный ход) poświęcono groby byłych starostów parafii - Antoniego Biryckiego i Aleksandra Zasima. Szczególnym akcentem święta było poświęcenie krzyża. Towarzyszy on wiernym od początku istnienia parafii, gdyż został ustawiony w marcu 1957 roku, jako krzyż zakładkowy cmentarza. Płynący czas sprawił, że podstawa tego dębowego krzyża uległa uszkodzeniu i osunął się on na ziemię. Aby zachować go dla kolejnych pokoleń, wykonano betonową podstawę, a sam krzyż obłożono deskami, pozyskanymi z wiekowych jesionów rosnących niegdyś wokół cerkwi św. Jerzego. Drzewa te chroniły w trakcie wojny cerkiew przed bombardowaniami, o czym świadczą liczne odłamki w otrzymanych z nich deskach, a obecnie będą chronić krzyż zakładkowy, ukazując nie tylko trudne początki parafii, ale i tragiczny czas wojny.

     Na zakończenie procesji do wiernych zwrócił się ks. mitrat Michał Niegierewicz, wskazując na otaczające świątynię liczne groby ludzi, którzy odeszli z tego świata i oczekują już tylko naszej modlitwy oraz zmartwychwstania i życia wiecznego. Dla chrześcijanina śmierć jest czasowym rozłączeniem ciała i duszy, która powraca do Boga gdzie oczekuje wiecznego szczęścia lub potępienia. Mając to na względzie, wierzący człowiek powinien brać przykład ze świętych, w tym ze św. Pantelejmona i postępować zgodnie z wolą Bożą, zmienić siebie, swoje otoczenie i ludzi w nim przebywających.

     W słowie skierowanym do duchowieństwa i wiernych, proboszcz parafii ks. mitrat Mikołaj Szebelan, zwrócił szczególną uwagę na wielki dar Boży jakim jest świątynia. Już od ponad trzydziestu lat wieńczy ona to pięknie położone na pagórku pole duchowe i rokrocznie gromadzi zarówno obecnych jak i byłych parafian, którzy przybywają odwiedzić i podzielić się świąteczną radością ze swoimi zarówno żyjącymi, jak i zmarłymi bliskimi.

     Proboszcz podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i wspólną modlitwę do św. Wielkomęczennika Pantelejmona oraz pamięć o spoczywających w tym miejscu zmarłych. Szczególne podziękowania, za upiększenie śpiewem nabożeństw tegorocznego święta, skierowane zostały do młodzieży z chóru „Woskliknowienije”, działającego przy parafii Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Hajnówce oraz jej dyrygenta, pani Wiryniei Kociubajło, którzy na miejsce swoich warsztatów wybrali „Ośrodek Edukacji Ekologicznej” w Siemianówce.

     Parafia w Siemianówce została erygowana w 1957 roku. Cerkiew cmentarna została wzniesiona w latach 1983-1984. Wmurowania kamienia węgielnego, jak i późniejszego poświęcenia świątyni dokonał arcybiskup Jeremiasz.

 

Autor: Adrian Dubicki

Script logo