Pielgrzymka do Zaleszan

Parafia Prawosławna w Siemianówce zorganizowała w dniu 30 lipca 2022 roku autokarową jednodniową pielgrzymkę do Zaleszan na święto Zaleszańskiej Ikony Matki Bożej.

W pielgrzymce uczestniczyli nasi parafianie z proboszczem ks. Walerym Piotrowskim z Matuszką Barbarą.

Script logo