Podwyższenie Krzyża Pańskiego

W tradycji prawosławnej Krzyż zajmuje szczególne miejsce. Czczone jest narzędzie kaźni Chrystusa, które stało się zarazem narzędziem naszego zbawienia.
Przyjęliśmy zwyczaj czynienia znaku krzyża podczas nabożeństw i w modlitwie indywidualnej. Poświęcenie wody i wszystkie sakramenty sprawowane są z pomocą Krzyża.

Na pamiątkę odnalezieniu w IV wieku Świętego Krzyża, w dniu 14 września (27 września wg kalendarza Gregoriańskiego) obchodzone jest święto Podwyższenie Krzyża Pańskiego i należy ono do 12 głównych świąt prawosławnych.

Podwyższenie Krzyża Pańskiego jest dniem postnym. Zgodnie z tradycją, w dniu wczorajszym, miał miejsce obrzęd uroczystego wniesienia krzyża na środek świątyni, który pozostaje tam przez tydzień do adoracji przez wiernych.

Foto:Jerzy Szymaniuk

Script logo