Pokrow

W dniu dzisiejszym uroczyście obchodziliśmy święto Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy (Pokrow, Pokrowa). Jest to jesienne święto ustanowione na pamiątkę cudownego objawienia się Bogurodzicy świętemu Andrzejowi i jego uczniowi Epifaniuszowi w X. wieku w świątyni w Błachernach, w Konstantynopolu, gdzie przechowywana była szata Matki Bożej. Ujrzeli oni modlącą się nad narodem i pokrywającą swoim szalem zebranych w cerkwi wiernych Bogurodzicę. Objawienie to napełniło nadzieją znajdujące się wówczas w trudnej sytuacji Imperium Bizantyjskie. Grabione przez Saracenów, rozrywane od środka waśniami nie tylko świeckimi, potrzebowało pomocy i konsolidacji.

„Wydarzyło się to za panowania cesarza Leona VI Mądrego (886-912), gdy Cesarstwo Bizantyjskie najechali Saraceni. Wydarzenie miało miejsce w niedzielę, 1 października, prawdopodobnie w 911 roku. W godzinę trwogi wierni skupili się na modlitwie i pokucie. Wielu ludzi przybyło na modlitwę do świątyni w Blachernach (dzielnica Konstantynopola), gdzie znajdowała się m.in. szata Przenajświętszej Bogurodzicy. Podczas odbywającego się w świątyni nabożeństwa całonocnego czuwania, w czasie ostatniej straży, tj. między trzecią i czwartą nad ranem, św. Andrzej Jurodiwy i jego uczeń – młodzieniec Epifaniusz (późniejszy patriarcha) mieli widzenie Przenajświętszej Bogurodzicy. Ujrzeli Ją, kiedy zjawiła się w świątyni w orszaku aniołów i świętych, podtrzymywana przez swego krewnego, św. Jana Chrzciciela i umiłowanego ucznia Chrystusa – św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa. Ze łzami przed ołtarzem orędowała za modlących się do Swojego Syna, a po modlitwie – na znak swojej opieki nad ludźmi – rozpostarła nad głowami obecnych swój szal, jasnością przypominającą błyskawicę. Po chwili widzenie to znikło i wrogowie zostali odparci.”

Uroczystości poprzedziły Wsienoszcznoje Bdienije, które odprawiono w dniu wczorajszym.

Dziś, w dzień święta, odprawiono akafist Pokrowu, a następnie sprawowana była Święta Liturgia zakończona uroczystą procesją wokół świątyni.

Script logo