Rekolekcje duchowieństwa dekanatu hajnowskiego

W dniach 10 – 11 grudnia 2019 r., z błogosławieństwa Jago Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski, w parafii prawosławnej pw. św. wielkiego męczennika Jerzego w Siemianówce odbyły się rekolekcje duchowieństwa Dekanatu Hajnowskiego Diecezji Warszawsko – Bielskiej. We wtorek, w godzinach wieczornych, duchowieństwo przystąpiło do sakramentu spowiedzi.  W środę o godzinie 900 rozpoczęła się św. Liturgia, której przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski. Podczas Liturgii kazanie wygłosił ks. Nikita Kazakiewicz, wikariusz parafii pw. Św. Trójcy w Hajnówce. Po zakończeniu św. Liturgii do zebranych zwrócił się Jego Ekscelencja Biskup Paweł, przypominając o tym, iż Post Filipowy ma za zadanie przygotować nas do godnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia. Cerkiew Chrystusowa poprzez święte sakramenty Pokuty i Eucharystii daje nam możliwość oczyszczenia swego umysłu, serca i sumienia. W ten sposób pomaga nam w realizacji tego zadania. Duchowni nie mogą zapominać o odpowiedzialności, która na nich spoczywa. Należy troszczyć się i prowadzić wiernych poprzez post. Biskup Paweł podziękował duchowieństwu i wiernym za wspólną Świętą Eucharystię, spowiednikom dekanalnym ks. prot. Eugeniuszowi Podgajeckiemu i ks. prot. Jerzemu Ignatowiczowi za sumienne wypełnienie powierzonych im obowiązków, dziekanowi hajnowskiemu ks. mitratowi Michałowi Niegierewiczowi oraz proboszczowi parafii  w Siemianówce, ks. prot. Waleremu Piotrowskiemu za trud włożony w przygotowanie rekolekcji. Jego Ekscelencja wyraził nadzieję, iż dzięki gorliwej modlitwie i cielesnej wstrzemięźliwości uda się ochronić otrzymaną, w czasie Eucharystii świętość. W spokoju przeżyć post, aby po jego zakończeniu w zdrowiu i duchowej radości przeżywać Boże Narodzenie. Zwieńczeniem tegorocznych rekolekcji bożonarodzeniowych był wspólny posiłek oraz konferencja, podczas której omówiono bieżące sprawy Dekanatu Hajnowskiego.

Autor: ks. Mariusz Jurczuk

Źródło: www.dekanat-hajnowski.pl

Wszystkie zdjęcia (spakowane do pliku .zip) można pobrać w oryginalnej rozdzielczości pod linkiem: rekolekcje

 

Foto:Jerzy Szymaniuk

Script logo