Sobota Rodzicielska

Sobota Rodzicielska to sobota przed świętem Trójcy Świętej - wspomnienie zmarłych. W dniu dzisiejszym wznosiliśmy modlitwy za dusze wszystkich zmarłych w prawdziwej wierze, nadziei zmartwychwstania i życia wiecznego naszych bliskich. Sobota Rodzicielska jest jednym z wielu dni w kalendarzu liturgicznym Cerkwi Prawosławnej poświęconym błogosławionej pamięci naszych przodków.

Foto:Jerzy Szymaniuk

Script logo