Święto Jordanu

W dniu dzisiejszym Cerkiew obchodzi piąte już z dwunastu głównych świąt w roku liturgicznym - Święto Kreszczenija Hospodnia zwane Świętem Jordanu. Znakiem charakterystycznym dla Kreszczenija Hospodnia jest poświęcenie wody. W czasie Chrztu Chrystusa w Jordanie z nieba rozległ się głos Boga Ojca i Duch Święty ukazał się pod postacią gołębicy. Objawieniem nad wodą Całej Trójcy Świętej jest dla wiernych symbolem uświęcenia całej natury.

W naszej parafii Proboszcz Ojciec Walery odprawił Liturgię Świętego Jana Chryzostoma, po zakończeniu której wszyscy licznie zebrani parafianie udali się z Krestnym Chodom do pobliskiej parafialnej studni w celu poświęcenia wody. Ojciec Walery po odmówieniu modlitwy oraz trzykrotnym zanurzeniu Krzyża poświęcił wodę, którą parafianie zabrali ze sobą do domów.

Jak to przebiegało utrwaliliśmy na poniższych zdjęciach.

Tekst: Alina Maciejuk

Script logo