Święto Jordanu

W dniu dzisiejszym Cerkiew obchodzi piąte już z dwunastu głównych świąt w roku liturgicznym - Święto Kreszczenija Hospodnia zwane Świętem Jordanu lub też Świętem Teofanii, czyli Objawienia. Znakiem charakterystycznym dla Kreszczenija Hospodnia jest wielkie poświęcenie wody.

W czasie Chrztu Chrystusa w Jordanie z nieba rozległ się głos Boga Ojca i Duch Święty ukazał się pod postacią gołębicy. Objawieniem nad wodą Całej Trójcy Świętej jest dla wiernych symbolem uświęcenia całej natury.

W tym dniu do Jana Chrzciciela przyszedł Pan nasz Jezus Chrystus. Jan zwrócił się do Niego, mówiąc: „To ja powinienem prosić Cię o chrzest, a Ty przychodzisz do mnie”. Jezus powiedział do niego: „Teraz nie czas mówić o tym, powinniśmy wypełnić to, do czego zostaliśmy powołani”. Wówczas Jan zgodził się. Zanurzywszy się w Jordanie, Jezus zaraz wyszedł z wody i zaczął się modlić. W tym momencie otwarły się niebiosa i Duch Boży w postaci białego gołębia zstąpił na Jezusa, a wówczas Jan posłyszał głos: „Oto jest Syn Mój umiłowany, w Którym mam upodobanie”.

Tak zostały ukazane wszystkie trzy postaci Przenajświętszej Trójcy, dlatego święto to nazywane jest też Świętem Epifanii lub Świętem Światłości, Bóg jest bowiem Światłością, i ukazał się, by oświecić tkwiących w ciemności i w cieniu śmierci.

W naszej parafii Proboszcz Ojciec Walery odprawił Liturgię Świętego Jana Chryzostoma, po zakończeniu której wszyscy licznie zebrani parafianie udali się z Krestnym Chodom do pobliskiej parafialnej studni w celu poświęcenia wody.

Ojciec Walery po odmówieniu modlitwy oraz trzykrotnym zanurzeniu Krzyża poświęcił wodę, którą parafianie zabrali ze sobą do domów.

Script logo