Święto Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy

W dniu dzisiejszym świętujemy uroczyście Narodzenie Przenajświętszej Bogurodzicy - dzień radości oraz nadziei wypełnienia proroctw Starego Testamentu. Świąteczne nabożeństwa rozpoczęło się w przeddzień - w niedzielę (20 września) o godz. 17.00 - Całonocnym Czuwaniem. W ludowej tradycji dzisiejsze święto nazywane jest Preczysta i kończy okres sprzątania pól po żniwach, a zaczyna czas orki i siewu.

Jest to pierwsze święto z cyklu 12 Wielkich Świąt Cerkwi, gdyż kalendarz cerkiewny liczony jest od 1 września – jest to tzw. indiktion.

O wydarzeniu tym dowiadujemy się z wczesnochrześcijańskiej tradycji. Małżeństwo Joachima i Anny nie miało dzieci, przez co byli poniżani przez innych Żydów, którzy uważali, że ich bezdzietność jest karą za grzechy. Joachim i Anna jednak ciągle modlili się do Boga, wierząc, że usłyszy ich modlitwy i uszczęśliwi potomstwem. Pewnego dnia Joachim w samotności modlił się na pustyni, a Anna została w domu i opłakiwała swoją bezpłodność. Gdy zobaczyła ptasie gniazdo wypełnione pisklętami zawołała w wielkim smutku: "Czym zawiniłam, że jestem gorsza od tych ptaków, które cieszą się ze swego potomstwa. Nawet morze jest pełne ryb i ziemia wydaje owoc w swoim czasie i wychwala Pana." I stało się - Bóg wysłuchał modlitw małżonków. Annie zjawił się Anioł Pański i powiedział: "Anno! Wasze modlitwy zostały wysłuchane. Urodzisz córkę, która będzie radością wszystkich ludzi." Tę samą wieść przekazał też Joachimowi. Szczęśliwi dziękowali Bogu za tę łaskę i obiecali, że przyszłe dziecko ofiarują na służbę Bogu. Tak narodziła się Maria, przyszła matka Chrystusa Pana i Zbawiciela.

Rola i posługa Przenajświętszej Bogurodzicy zostały wyrażone w słowach hymnu, który Ona sama wypowiedziała. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy (Łk 1, 46-47).

Za przykładem Przenajświętszej Bogurodzicy powinniśmy swoim życiem potwierdzać, że wielbimy i radujemy się w Bogu, a w tej radości nie powinno być miejsca na smutek i zwątpienie. Bóg kocha wszystkich, a Bogurodzica nieustannie troszczy się i opiekuje każdym z nas.

Foto:Jerzy Szymaniuk

Script logo