Święto Patrona

W dniu pamięci Św. Wielkomęczennika Jerzego w Parafii Prawosławnej w Siemianówce Świętej Liturgii przewodniczył ks. mitrat Aleksander Surel (proboszcz parafii w Narewce) w asyście przybyłego duchowieństwa:

  • ks. Leonidas Jankowski (proboszcz parafii w Lewkowie Starym)
  • ks. Andrzej Busłowski (proboszcz parafii w Dubinach)
  • ks. Jan Wołkowycki (dyrektor DPS Samarytanin w Hajnówce)
  • ks. Marek Jurczuk (proboszcz parafii św. Dymitra w Hajnówce)
  • ks. Sylwester Klebus (proboszcz parafii w Juszkowym Grodzie)
  • ks. Rafał Wawreniuk (proboszcz parafii w Orzeszkowie)
  • ks. Krzysztof Kuderski (wikariusz Soboru Świętej Trójcy w Hajnówce)

Uroczystości zakończyły się świąteczną procesją wokół świątyni. Na koniec ks. Surel złożył wszystkim obecnym najserdeczniejsze życzenia z okazji święta Zmartwychwstania Pańskiego i patrona Cerkwi.

Chrystos Woskresie!

Script logo