Święto patrona cerkwi

W dniu 06.05.2019 r. parafia Prawosławna w Siemianówce obchodziła dzień Patrona swojej Cerkwi Św. Jerzego Zwycięzcy (Pobiedonosca).

Cerkiew prawosławna w Siemianówce została wzniesiona w XVIII wieku na rzucie zbliżonym do rombu z zaokrąglonymi i nieco wysuniętymi narożami, murowana, tynkowana, jednoprzestrzenna. Cerkiew prawosławna p.w. Św. Wielkomęczennika Jerzego przez ciekawy plan należy do cennych zabytków sakralnych nielicznie zachowanych na obszarze województwa podlaskiego.

W dzisiejszym dniu była sprawowana Święta Liturgia ku czci Św. Jerzego. Świątecznemu nabożeństwu przewodniczył ks. Archimandryta Tymoteusz (Sawczuk) z monasteru Św. Dymitra w Sakach w asyście księży:

  • ks. Aleksander Surel - proboszcz Parafii Prawosławnej w Narewce,
  • ks. Anatol Szymaniuk - proboszcz Parafii Prawosławnej Św. Pantelejmona w Zaściankach,
  • kss. Mariusz Jurczuk i Paweł Korszak - z Soboru Św. Trójcy w Hajnówce,
  • ks. Paweł Kuczyński - z Parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Werstoku,
  • kss. Michała Czykwina i Adama Jakuca - z Parafii Św. Jana Teologa w Białymstoku.

Dziękujemy wszystkim na uczestnictwo w świątecznym naszym nabożeństwie, a w szczególności dla Pani Aliny Stolc - Kierownika Oddziału Celnego w Siemianówce oraz Wójta Gminy Narewka - Pana Jarosława Gołubowskiego.

Swiatyj Wielokomuczenicze i Pobiedonosce Giergije moli Boha o nas!!!

o.Walery Piotrowski

Tak śpiewał chór w czasie nabożeństwa.

Foto:Jerzy Szymaniuk

Script logo