Święto Patrona

W dniu pamięci Św. Wielkomęczennika Jerzego w Parafii Prawosławnej w Siemianówce Świętej Liturgii przewodniczył Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski w asyście przybyłego duchowieństwa.

W samym dniu święta uroczystości rozpoczęły się od powitania Jego Eminencji metropolity Sawy. Hierarchę kolejno witały: dzieci, starosta cerkiewny oraz proboszcz ks. Walery Piotrowski, który w dniu pamięci patrona Św. Jerzego prosił Jego Eminencję o wzniesienie modlitw ze wszystkich parafian.

Podczas świątecznej św. Liturgii Jego Eminencja Metropolita Sawa odznaczył proboszcza parafii prawem noszenia krzyża z ozdobami przyznanym przez Święty Sobór Biskupów.

Po odczytaniu Ewangelii kazanie wygłosił metropolita Sawa, podkreślając znaczenie niesienia świadectwa wiary swoich przodków, że prawosławny chrześcijanin nie może być tylko z nazwy, lecz musi czynnie uczestniczyć w życiu parafii i swoim życiem naśladować Zmartwychwstałego Chrystusa.

Uroczystości zakończyły się świąteczną procesją wokół świątyni, gdzie Jego Eminencja Metropolita Sawa poświęcił ufundowaną przez parafian pamiątkową tablicę poświęconą byłemu proboszczowi ś.p. ks. Mikołajowi Szebelanowi.

Na koniec Jego Eminencja metropolita Sawa złożył wszystkim obecnym najserdeczniejsze życzenia z okazji święta Zmartwychwstania Pańskiego i patrona Cerkwi.

Chrystos woskresie!

Foto:Jerzy Szymaniuk

Script logo