Święto ścięcia głowy św. Jana Chrzciciela

W dniu dzisiejszym, tj. 11 września, Cerkiew wspomina ścięcie głowy św. Jana Chrzciciela. Dla podkreślenia znaczenia tego wydarzenia i wyrażenie smutku z powodu śmierci proroka, ustanowiono wielkie święto i ścisły post. W naszej parafii praktykuje się w tym dniu nabożeństwo w kaplicy cmentarnej i święcenie grobów. Nabożeństwo odprawiał Ihumen o. Sofroniusz (Wilenta) ze Skitu w Odrynkach, a święcenie grobów o. Walery Piotrowski.

Foto:Jerzy Szymaniuk

Script logo