Święto ścięcia głowy św. Jana Chrzciciela

11 września 2022 r. Niedziela XIII po Pięćdziesiątnicy. Niedziela przed świętem Podwyższenia Krzyża Świętego. Dziś Cerkiew wspomina ścięcie głowy św. Jana Chrzciciela.

Jaką czcią cieszy się Jan Chrzciciel wśród chrześcijan, niech dowodzą słowa Jezusa, który nazwał go swoim poprzednikiem i największym człowiekiem, który się narodził.

Jan Chrzciciel urodził się pół roku przed Jezusem z Nazaretu. Był synem kapłana Zachariasza i Elżbiety. Po śmierci rodziców rozpoczął życie pustelnika. Został powołany na proroka i wzywał ludzi do nawrócenia. Za jawne krytykowanie małżeństwa tetrarchy Galilei Heroda, Jan został strącony do więzienia. Na skutek spisku żony Heroda, Herodiady, ścięty prawdopodobnie około 32 roku.

Dla podkreślenia znaczenia tego wydarzenia i wyrażenie smutku z powodu śmierci, ustanowiono wielkie święto i ścisły post oraz praktykuje się modlitwę za zmarłych.

W naszej parafii praktykuje się w tym dniu odwiedzanie grobów bliskich z ich poświęceniem i odprawiane jest nabożeństwo w kaplicy cmentarnej.

W związku z tym, że nie wszyscy mogli dziś uczestniczyć w nabożeństwie i poświęceniu grobów, już w dniu wczorajszym wielu wiernych naszej parafii i przyjezdni, których bliscy są tu pochowani, mogli poświęcić ich groby.

Script logo