Święto Spotkania Pańskiego

W Cerkwi prawosławnej w poniedziałek (15.02) obchodzimy święto Spotkania Pańskiego. Jest ono zaliczane do grona 12 wielkich świąt cerkiewnych. W tym dniu Cerkiew wspomina jedno z wydarzeń ziemskiego życia Jezusa Chrystusa. Żydzi mieli zwyczaj, zgodnie z którym w 40 dzień po narodzeniu rodzice przynosili swego pierworodnego syna do świątyni, aby poświęcić go Bogu.

Zgodnie z tradycją w cerkwiach dokonuje się również poświęcenia woskowych świec, które później zapalane w domach mają chronić przed piorunami i pożarem - stąd nazwa "gromnice". Zapala się je także przed ikoną podczas domowej modlitwy.

Świeca gromniczna obrazuje Matkę Bożą, która w pokorze oddaje się woli Bożej. Z niej narodził się Jezus Chrystus - światłość (płomień ze świecy), która świeci w ciemności i oświeca każdego człowieka.

Script logo