Święto Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy

Niedziela Palmowa, w naszej tradycji zwana jest również wierzbową (Werbnica). To jedno z dwunastu najważniejszych świąt w prawosławnym kalendarzu liturgicznym, ustanowiona na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy.

Palmy przynoszone do cerkwi to zwykle świeże, zielone, najczęściej wierzbowe gałązki, przewiązane jedynie kolorowymi wstążkami, czasem z wpiętym naturalnym lub sztucznym kwiatem.

W naszej i wielu innych parafiach przygotowane są palmy dla tych wiernych, którzy sami nie mieli możliwości ich przygotowania. Po poświęceniu można je odbierać z cerkwi i zabrać do domu.

Niektórzy obecni na nabożeństwie wierni biorą palmy także dla swoich sąsiadów czy najbliższych. Lekkie uderzenie poświęconą gałązką symbolizuje zdrowie i pomyślność.

W domach palmy umieszczane są za ikoną i przechowywane do następnego roku. Zgodnie z tradycją, mają chronić dom i domowników. Po roku zastępują je nowe gałązki, starych się nie wyrzuca - najlepiej je zakopać lub spalić.

Script logo