Święto Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy

Niedziela Palmowa, w naszej tradycji zwana jest również wierzbową (Werbnica). To jedno z dwunastu najważniejszych świąt w prawosławnym kalendarzu liturgicznym, ustanowiona na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy.

Gdy po wskrzeszeniu Łazarza Jezus Chrystus na sześć dni przed Świętem Paschy wybrał się w drogę, by obchodzić to święto w Jerozolimie, ludzie radośnie podążyli za Nim, by towarzyszyć Mu z honorami, jakie na dawnym wschodzie otaczały królów. Ale arcykapłani żydowscy, oburzeni tym, że Jezus wzbudza niezwykłe uwielbienie wśród ludu, postanowili zabić Go; a także Łazarza, – bowiem z jego powodu wielu Żydów przychodziło i wierzyło w Jezusa.

Lecz stało się coś, co ich zaskoczyło, ponieważ ludzie wzięli gałązki palmowe i wyszli na Jego spotkanie. Wielu z nich pokładało swoje szaty na ziemi, ścinało gałęzie palmowe i rzucało je na drogę, dzieci witały Mesjasza.

Palmy przynoszone do cerkwi to zwykle świeże, zielone, najczęściej wierzbowe gałązki, przewiązane jedynie kolorowymi wstążkami, czasem z wpiętym naturalnym lub sztucznym kwiatem.

W naszej i wielu innych parafiach przygotowane są palmy dla tych wiernych, którzy sami nie mieli możliwości ich przygotowania. Po poświęceniu można je odbierać z cerkwi i zabrać do domu.

Niektórzy obecni na nabożeństwie wierni biorą palmy także dla swoich sąsiadów czy najbliższych. Lekkie uderzenie poświęconą gałązką symbolizuje zdrowie i pomyślność.

W domach palmy umieszczane są za ikoną i przechowywane do następnego roku. Zgodnie z tradycją, mają chronić dom i domowników. Po roku zastępują je nowe gałązki, starych się nie wyrzuca - najlepiej je zakopać lub spalić.

Script logo