Wielki Czwartek

"Idźcie, przygotujcie Paschę w Wieczerniku,
umacniającą rozum,
Paschę inaugurującą Misteria."

Czwartek to pierwszy z trzech najważniejszych dni Wielkiego Tygodnia. W trakcie dzisiejszej Jutrzni czytane były fragmenty Ewangelii opisujące mękę, ukrzyżowanie i śmierć Chrystusa.

Wierni trzymali w rękach zapalone świece. Światło to zabrali później do domów, gdzie dymem symbolicznie znaczyli progi i obchodzili wszystkie pomieszczenia, by uczynić tam znak krzyża. Świece te będą używane później podczas wszystkich uroczystych modlitw.

W naszej tradycji Wielki Czwartek nazywany bywa "czystym" lub "czysty czaćwer". Domostwo powinno być już tego dnia wysprzątane na święta.

Dawniej ten dzień zaczynał się kąpielą, najlepiej w wodzie przyniesionej wczesnym rankiem ze studni lub rzeki (w Siemianówce z Podrzeczki lub Narwi), co miało oczyszczać i dawać zdrowie na cały rok.

Script logo