Z kroniki ojca Mikołaja

Kronika ojca Szebelana od powołania parafii do 50-lecia kapłaństwa.

 • 50 rocznica kapłaństwa

  W dniu 4 listopada 2006 roku odbyły się uroczystości związane z 50. rocznicą kapłaństwa ks. mitrata Mikołaja Szebelana, proboszcza parafii w Siemianówce.

  Więcej...
 • 20 rocznica cerkwi cmentarnej

  Dnia 9 sierpnia 2004 r. odbyły się uroczystości poświęcone 20. rocznicy poświęcenia cerkwi cmentarnej p.w. Św. Wielkomęczennika Pantelejmona.

  Więcej...
 • 45 rocznica kapłaństwa

  W dniu 4 listopada 2001 roku odbyły się uroczystości związane z 45. rocznicą kapłaństwa ks. mitrata Mikołaja Szebelana, proboszcza parafii w Siemianówce.

  Więcej...
 • Metropolita Sawa, Biskup Grzegorz i ks. Niegierewicz.

  Wizyta Metropolity Sawy

  Dnia 15 czerwca 2000 r. Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski oraz Jego Eminencja Najprzewielebniejszy Grzegorz, Biskup Bielski, odprawili Św. Liturgię w cerkwi p.w. Św. Wielkomęczennika Jerzego w Siemianówce, w związku z zorganizowaną tam drugą konferencją matuszek diecezji Warszawsko-Bielskiej.

  Więcej...
 • Uroczystości milenijne

  Uroczystości jubileuszowe 2000 roku na szczeblu szkolnym rozpoczęto nabożeństwem w cerkwi p.w. Św. Wielkomęczennika Jerzego w Siemianówce, dnia 22 stycznia 2000 r., podczas którego wszystkich zebranych w świątyni pozdrowił ze świętem Bożego Narodzenia i Objawieniem Pańskim oraz z Nowym 2000 Rokiem, proboszcz parafii Ojciec Mikołaj Szebelan.

  Więcej...
 • Jurie i konferencja dekanalna

  Dnia 6 maja 1999 r. (23 kwietnia kalendarza juliańskiego) obchodzone było święto parafialne Św. Wielkomęczennika Jerzego.

  W dniu 13 maja 1999 r. w cerkwi p.w. Św. Wielkomęczennika Jerzego w Siemianówce odbyła się wiosenna konferencja dekanalna Dekanatu Hajnowskiego.

  Więcej...
 • Mitra dla o. Mikołaja

  Dnia 28 kwietnia 1999 r. w Parafii Prawosławnej w Orli, podczas Św. Liturgii, Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski, ze słowami "Aksios" (godny, dostojny) założył ks. prot. Mikołajowi Szebelanowi Mitrę.

  Więcej...
 • Jurie

  Rok 1998 w parafii

  Dnia 6 maja 1998 r. (23 kwietnia kalendarza juliańskiego) obchodzone było święto parafialne Św. Wielkomęczennika Jerzego.

  Dnia 17 czerwca 1998 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 1997/1998 klas ósmych Szkoły Podstawowej w Siemianówce.

  W roku 1998 rozpoczęto i zakończono budowę kapliczki dla poświęcenia wody. Kapliczkę wybudował parafianin Mikołaj Birycki s. Jana z Siemianówki.

  Dnia 14 października 1998 r. (1 października kalendarza juliańskiego) obchodzone było święto "Pokrow Bożej Matiery", pospolicie zwana "Pokrowa".

  Więcej...
 • Metropolita Warszawski i całej Polski Bazyli

  Sobory Biskupów

  Uchwałą Nr 280 z dnia 20 stycznia 1998 roku, Nadzwyczajny Sobór Biskupów Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce, w związku z chorobą Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Bazyjego, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, uniemożliwiającą wykonywanie obowiązków Metropolity, zgodnie z § 17 Statutu Wewnętrznego PAKP, powierzył obowiązki Biskupa Diecezji Warszawsko-Bielskiej Jego Eminencji Najprzewielebniejszemu Sawie, Arcybiskupowi Białostockiemu i Gdańskiemu.

  Więcej...
 • Pożegnanie Starosty i jego Zastępcy

  Dnia 24 września 1994 roku zmarł Zastępca Starosty Julian Grygorowicz. Pochowany został na cmentarzu w Siemianówce.

  Dnia 24 grudnia 1994 roku zmarł długoletni Starosta Antoni Birycki. Pochowany został na cmentarzu w Siemianówce.

  Więcej...
Script logo