Z kroniki ojca Mikołaja

Kronika ojca Szebelana od powołania parafii do 50-lecia kapłaństwa.

 • Jurie 1994

  W dzień święta parafialnego 6 maja 1994 roku (23 kwietnia kalendarza juliańskiego) Św. Wielkomęczennika Jerzego, po odnowieniu polichromi, Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Bazyli, Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski, w asyście duchowieństwa odprawił Św. Liturgię.

  Więcej...
 • Poświęcenie cerkwi cmentarnej

  9 września 1984 roku została poświęcona cerkiew cmentarna p.w. Św. Wielkomęczennika Pantelejmona. Poświęcenia dokonał Jego Ekscelencja Biskup Jeremiasz, Ordynariusz Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej.

  Więcej...
 • Poświęcenie kamienia węgielnego pod cerkiew cmentarną

  13 czerwca 1983 roku, ówczesny Biskup Pomocniczy Metropolity, Jego Ekscelencja Biskup Jeremiasz, poświęcił kamień węgielny pod budowę cerkwi cmentarnej w Siemianówce.

  Więcej...
 • Remont plebanii

  W 1982 roku wykonano kapitalny remont domu mieszkalnego. Wymieniono okna i pokrycie dachowe. Od tego czasu dom jest przykryty blachą ocynkowaną.

  Więcej...
 • Wizyta Biskupa Sawy

  4 listopada 1981 roku Parafia Prawosławna w Siemianówce świętowała 25-lecie służby duszpasterskiej Ojca Mikołaja Szebelana. Świętą Liturgię odprawił Jego Ekscelencja Sawa, Biskup Białostocko-Gdański, w asyście kapłanów i dwóch diakonów.

  Więcej...
 • Wizyta Biskupa Szymona

  Na drugi dzień Bożego Narodzenia, 8 stycznia 1981 r. (26 grudnia wg kalendarza juliańskiego), Jego Ekscelencja Biskup Szymon, w asyście duchowieństwa, odprawił Św. Liturgię w cerkwi p.w. Św. Wielkomęczennika Jerzego w Siemianówce.

  Więcej...
 • Budowa ogrodzenia

  Po otrzymaniu pozwolenia na budowę ogrodzenia kamiennym murem, 28 kwietnia 1976 r. przystąpiono do jego budowy, a zakończono 13 sierpnia 1977 r.

  W latach 1979-1981 wykonano mur betonowy stanowiący ogrodzenie cmentarza parafialnego.

  Więcej...
 • Pokrowa 1972

  Dnia 14 października (1 października wg kalendarza juliańskiego) 1972 r. w Dzień Matki Bożej Opiekuńczej (pospolicie zwany "Pokrowa"), Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Bazyli, Metropolita Warszawski i całej Polski, dokonał poświęcenia cerkwi, po wykonanym kapitalnym remoncie.

  Więcej...
 • Ikonostas

  Wykonanie ikonostasu

  1 października 1970 r. wykonano nowy ikonostas autorstwa Wiktora Gutkiewicza, a wykonawcą był Michał Wojtkiewicz. W czerwcu 1970 roku we wnętrzu cerkwi usunięto stary tynk i nałożono nowy. Wykonawcą był Michał Boczko z Gródka. W 1971 roku na nowym tynku wykonano polichromię. Wykonawcą był Józef Łotowski.

  Więcej...
 • Doprowadzenie oświetlenia i budowa dzwonnicy

  W roku 1962 doprowadzono do cerkwi i domu parafialnego oświetlenie elektryczne. W roku 1967 do cerkwi dobudowano murowaną dzwonnicę wg. projektu Michała Bałasza.

  Więcej...
Script logo