Z kroniki ojca Mikołaja

Kronika ojca Szebelana od powołania parafii do 50-lecia kapłaństwa.

  • Wygląd Cerkwi do 1957 roku

    Powołanie samodzielnej parafii

    Cerkiew prawosławna w Siemianówce wzniesiona w XVIII wieku (brak źródeł, które mogłyby podać dokładną datę) na rzucie zbliżonym do rombu z zaokrąglonymi i nieco wysuniętymi narożami, murowana, tynkowana, jednoprzestrzenna. Dach kryty blachą. Cerkiew prawosławna p.w. Św. Wielkomęczennika Jerzego przez ciekawy plan należy do cennych zabytków sakralnych nielicznie zachowanych na obszarze województwa białostockiego (ówczesnego).

    Więcej...
Script logo