Zaśnięcie Przenajświętszej Bogurodzicy

Zaśnięcie Bogurodzicy, Zaśnięcie Matki Bożej, Zaśnięcie Marii Panny – ostatnie w roku liturgicznym prawosławne święto z dwunastu wielkich świąt Kościoła prawosławnego. To święto nieruchome obchodzone 28 sierpnia.

A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki: „Niewiasto, oto Syn Twój!” Potem rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja!” i od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie (J 19, 26-27).

Nie jeden raz Matka Boża przychodziła do Świętego Grobu Pańskiego na Golgotę i tam modliła się. Pewnego razu, podczas takich odwiedzin, ukazał Jej się Archanioł Gabriel i oznajmił, że wkrótce zostanie przeniesiona z tego świata na niebiosa, i jako znak wręczył Jej gałązkę palmową. Przenajświętsza Bogurodzica oznajmiła tę dobrą nowinę Józefowi z Arymatei, ponieważ wkrótce będzie mogła zobaczyć Swojego Syna. Po modlitwie Matki Bożej stało się tak, że przed Jej Zaśnięciem do Jerozolimy z dalekich krajów zaczęli przybywać Apostołowie. Święty Jan Damasceński mówił, że przylecieli oni podobni orłom i obłokom, żeby posługiwać Matce Boskiej. Apostołowie stanęli przy łożu, na którym spoczywała Maria Panna. Nagła jasność, światłość, przyćmiła płomień palących się świec i zstąpił sam Chrystus otoczony Aniołami i Archaniołami. Wszystkich, którzy to widzieli, ogarnął przeniknięty świętością dreszcz lęku. Matka Boża powiedziała: „Wychwala dusza moja Pana i uradował się duch mój o Bogu, zbawcy Moim, gdy wejrzał na uniżenie służebnicy swojej”. Bez cierpienia, jak we śnie, dusza Przenajświętszej Panny zostawiła ten świat i odeszła do życia wiecznego.

W tym roku święto zgromadziło wielu wiernych, którzy zgodnie z tradycją, przynosili do świątyni zebrane z pól i ogrodów kłosy zbóż, zioła lub bukiety kwiatów. Bukiety te były w dniu dzisiejszym święcone podczas nabożeństwa. Według tradycji ludowej, poświęcone ziarna zbóż służą do pierwszych zasiewów, by plony były obfite. Wiązanki kwiatów wkładane są później pod głowy najbliższym zmarłym.

Dziś też odbyła się Molebeń, w związku z rozpoczynającym się za kilka dni rokiem szkolnym.

Script logo