Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów

Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów to wydarzenie uważane za początek Kościoła, ustanowione jako święto w IV wieku, dlatego zalicza się je do Dwunastu Wielkich Świąt Cerkiewnych i celebruje przez trzy dni. Podczas głównego nabożeństwa wierni oraz duchowni po raz pierwszy od Wielkanocy klękają i oddają pokłony Bogu.

Zgodnie z opisem Dziejów Apostolskich na zebranych w wieczerniku uczniów zstąpił Duch Święty, dzięki czemu zostali oni obdarzeni tzw. charyzmatami oraz zaczęli przemawiać w wielu językach. Stwórca powierzył im odpowiedzialne zadanie przekazywania nauk Bożych na całym świecie i stworzenie wspólnoty wiernych. Po wyjściu z wieczernika św. Piotr w imieniu wszystkich apostołów przemówił do zgromadzonego tłumu, w czasie którego przekonał niedowiarków, że dziwne dla nich słowa to nie efekt upojenia winem i ogłosił im Jezusa Chrystusa, w ten sposób nawrócił 3 tysiące ludzi.

Podczas obrzędów religijnych Pięćdziesiątnicy używa się szat liturgicznych w kolorze zielonym, ponieważ w tradycji prawosławnej symbolizuje on Ducha Świętego. Tego dnia cerkwie przyozdabiane są zielenią i kwiatami. Jest to nawiązaniem do starotestamentowego zwyczaju przynoszenia do świątyni w dniu pięćdziesiątnicy pierwszych plonów.

Bezpośrednio po liturgii odczytywane są modlitwy, podczas których po raz pierwszy od Wielkanocy prawosławni modlić się będą na kolanach.

Script logo