Duchowieństwo

  • ks.prot. mgr Walery Piotrowski

    ks.prot. mgr Walery Piotrowski

ks.prot. mgr Walery Piotrowski - obecny proboszcz.

Ksiądz Walery Piotrowski urodził się 12 stycznia 1978 r. w Bielsku Podlaskim, a jego rodzinną parafią była cerkiew pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Pasynkach. Szkołę podstawową ukończył w Pasynkach, a średnią w Technikum Drzewnym w Hajnówce, które ukończył w 1998 r. Kolejnym etapem edukacji było Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie ukończone w 2001 roku w stopniu licencjata. Dekretem Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski, w dniu 16 lipca 2001 r. został mianowany na stanowisko dyrygenta chóru przy parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja w Drohiczynie. W dniu święta Chrztu Pańskiego w 2004 roku, J.E. Metropolita Sawa udzielił mu święceń diakońskich, natomiast w dniu Wniebowstąpienia Pańskiego w 2006 roku - święceń kapłańskich. Od 18 czerwca 2006 roku, ks. Waldemar Piotrowski był wikarnym przy parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja w Białowieży, gdzie pełnił również funkcję dyrygenta chóru.

Dekretem Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski, z dniem 1 marca 2019 r. został wyznaczony na wikariusza przy parafii pw. św. Wlkm. Jerzego w Siemianówce, a po śmierci o. Mikołaja Szebelana - na proboszcza tejże parafii.

Ks. Walery został nagrodzony przez metropolitę Sawę palicą (2008),skufią (2009), kamiławką (2013), złotym krzyżem (2014), krzyżem z ozdobami (2021).

Foto: Piotr Niedźwiedź

  • Poprzedni proboszcz

    Ksiądz mitrat Mikołaj Szebelan - pierwszy proboszcz parafii w Siemianówce.

    Lata 1957 - 2019.

    Więcej...
Script logo