Poprzedni proboszcz

Ksiądz mitrat Mikołaj Szebelan urodził 1 marca 1935 roku w Terespolu. W 1956 roku ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie. 1 kwietnia 1956 roku, z rąk Jego Eminencji metropolity Makarego otrzymał święcenia diakońskie, zaś 4 listopada 1956 roku święcenia kapłańskie. 10 grudnia 1956 roku został mianowany wikariuszem Parafii Prawosławnej św. Mikołaja w Narewce, skąd delegowany został do obsługiwania cerkwi w Siemianówce. 17 września 1957 roku został mianowany proboszczem nowo utworzonej parafii św. Jerzego w Siemianówce. Funkcję tę pełnił nieprzerwanie do śmierci, a więc do 14 marca 2019 roku. Duchowny był spowiednikiem duchowieństwa Dekanatu Hajnowskiego.

Ksiądz Mikołaj Szebelan był wielokrotne nagradzany za pracę na rzecz Cerkwi w tym ostatnio w 1999 roku prawem noszenia mitry.

Script logo