Święto Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy

W dniu dzisiejszym uroczyście obchodziliśmy święto Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy (Pokrow, Pokrowa). Jest to jesienne święto ustanowione na pamiątkę cudownego objawienia się Bogurodzicy świętemu Andrzejowi i jego uczniowi Epifaniuszowi w X. wieku w świątyni w Błachernach, w Konstantynopolu, gdzie przechowywana była szata Matki Bożej. Ujrzeli oni modlącą się nad narodem i pokrywającą swoim szalem zebranych w cerkwi wiernych Bogurodzicę. Objawienie to napełniło nadzieją znajdujące się wówczas w trudnej sytuacji Imperium Bizantyjskie. Grabione przez Saracenów, rozrywane od środka waśniami nie tylko świeckimi, potrzebowało pomocy i konsolidacji.

Uroczystości poprzedziły Wsienoszcznoje Bdienije, które odprawiono w dniu wczorajszym.

Dziś, w dzień święta, odprawiono akafist Pokrowu, a następnie sprawowana była Święta Liturgia, której przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Warsonofiusz, Biskup Siemiatycki.

Świętą Liturgię zakończyła uroczysta procesja wokół świątyni.

Po uroczystościach, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Warsonofiusz, dokonał także wyświęcenia plebanii po zakończeniu remontu.

Script logo