Święto patrona cerkwi

W dniu 06.05.2020 r. parafia Prawosławna w Siemianówce obchodziła dzień Patrona swojej Cerkwi Św. Jerzego Zwycięzcy (Pobiedonosca).

Cerkiew prawosławna w Siemianówce została wzniesiona w XVIII wieku na rzucie zbliżonym do rombu z zaokrąglonymi i nieco wysuniętymi narożami, murowana, tynkowana, jednoprzestrzenna. Cerkiew prawosławna p.w. Św. Wielkomęczennika Jerzego przez ciekawy plan należy do cennych zabytków sakralnych nielicznie zachowanych na obszarze województwa podlaskiego.

W dniu święta była sprawowana Święta Liturgia ku czci Św. Jerzego. Świątecznemu nabożeństwu przewodniczył ks. Archimandryta Tymoteusz (Sawczuk) z monasteru Św. Dymitra w Sakach w asyście księży:

  • ks. Leonidas Jankowski - proboszcz Parafii Prawosławnej w Lewkowie,
  • ks. Mikołaj Hajduczenia - z parafii Św. Mikołaja w Toruniu,
  • ks. Paweł Korszak - z Soboru Św. Trójcy w Hajnówce,
  • ks. Paweł Kuczyński - z Parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Werstoku,
  • ks. Eliasz Tarasiewicz – z Parafii w Płocku,
  • ks. Piotr Kamieński – z parafii Św. Antoniego w Kuraszewie.

Dziękujemy wszystkim na uczestnictwo w świątecznym naszym nabożeństwie.

Swiatyj Wielokomuczenicze i Pobiedonosce Giergije moli Boha o nas!!!

o.Walery Piotrowski

Script logo