Pożegnanie Starosty i jego Zastępcy

Dnia 24 września 1994 roku zmarł Zastępca Starosty Julian Grygorowicz. Pochowany został na cmentarzu w Siemianówce.

Dnia 24 grudnia 1994 roku zmarł długoletni Starosta Antoni Birycki. Pochowany został na cmentarzu w Siemianówce.

Script logo