Sobory Biskupów

Uchwałą Nr 280 z dnia 20 stycznia 1998 roku, Nadzwyczajny Sobór Biskupów Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce, w związku z chorobą Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Bazyjego, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, uniemożliwiającą wykonywanie obowiązków Metropolity, zgodnie z § 17 Statutu Wewnętrznego PAKP, powierzył obowiązki Biskupa Diecezji Warszawsko-Bielskiej Jego Eminencji Najprzewielebniejszemu Sawie, Arcybiskupowi Białostockiemu i Gdańskiemu.

Dnia 11 lutego 1998 roku zmarł Metropolita Warszawski i całej Polski Bazyli, Zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Przeżył 84 lata.

Po zgonie Jego Eminencji w dniu 11 lutego 1998 r. Święty Sobór Biskupów, w myśl § 19 Statutu Wewnętrznego PAKP, potwierdził swoją decyzję z dnia 20 stycznia 1998 r.

Dnia 26 marca 1998 r. Święty Sobór Biskupów PAKP powołał nowych biskupów:

  • ks. archimandrytę Mirona (Chodakowski) z tytułem Biskup Hajnowski;
  • ks. ihumen Jakub (Kostiuczuk) z tytułem Biskup Supraski.
  • ks. ihumena Grzegorz (Charkiewicz) z tytułem Biskup Bielski;

Chirotonie trzech nowych biskupów odbyły się w Soborze Św. Marii Magdaleny w Warszawie w dniach 10-12 maja 1998 r.

W dniu 12 maja 1998 r. Święty Sobór Biskupów PAKP powołał Jego Eminencję Najprzewielebniejszego Sawę, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, na Metropolitę Warszawskiego i całej Polski.

Intronizacja Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy odbyła się w Soborze Św. Marii Magdaleny w Warszawie dnia 31 maja 1998 r.

Script logo