Wizyta Metropolity Sawy

Dnia 15 czerwca 2000 r. Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski oraz Jego Eminencja Najprzewielebniejszy Grzegorz, Biskup Bielski, odprawili Św. Liturgię w cerkwi p.w. Św. Wielkomęczennika Jerzego w Siemianówce, w związku z zorganizowaną tam drugą konferencją matuszek diecezji Warszawsko-Bielskiej.

Podczas Św. Liturgii Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski, udzielił święceń kapłańskich diakonowi Janowi Wołkowyckiemu.

Jego Eminencję Wielce Błogosławionego Sawę, Metropolitę Warszawskiego i całej Polski oraz Jego Eminencję Najprzewielebniejszego Grzegorza, Biskupa Bielskiego, przy wejściu do domu parafialnego powitał Adrian Dubicki uczeń klasy III z Białegostoku, wnuk Ojca Mikołaja Szebelana.

Uczestniczki konferencji wysłuchały referatu na tematy:

  • "Rodzina Kapłana jako wzór do naśladowania" - referująca matuszka Anna Tofiluk z Warszawy;

  • "Wpływ matki na wychowanie i przygotowanie dziecka do życia w cerkwi" - referująca matuszka Anita Tarasiewicz z Płocka.

Po referatach odbyła się dyskusja, a następnie zrobiono pamiątkowe zdjęcie.

Script logo